Dr. Swiss BB Skin Eye Serum

呢支係朋友指佢同事用過之後,讚不絕口嘅眼部精華。 因為早前特價,朋友個同事一次過買咗幾支,仲講到佢好好用。 好奇之下,都買一支自己試試!! <Dr. Swiss BB Skin Eye Serum> 相信好多人都響萬寧見過,因為我發現連我媽媽都買咗支黎用!! 產品自稱主要功能: 淡紋及減淡黑眼圈 我想解決我嘅眼紋好耐架啦…. 一於要試吓係咪咁正!! 一開,原來佢個設計都好衛生。   每次只需一滴就夠兩隻眼塗啦! 塗均之後,保濕效果不錯!!   但係都幾快吸收哂!! 幾分鐘就吸收哂!! 大家睇下兩邊比較吓啦!! 的而且確,佢即時保濕咗,連啲乾紋都改善咗。 不過剛剛用完就好,不過之後啲效用又好似唔係好last到。 仲有支嘢啲味道好似有啲怪,但係唔知點形容,總之就唔好聞啦!!  不過我已經用完啦,我就無咩興趣再買第二支黎用!! 我覺得只係一般,大家如果用完有好嘅效果,真係要再話我知,睇下我係咪用錯咗方法啦!!

Continue reading

上妝後先覺得眼部好乾,可以點?

千其唔好諗住要落曬成個妝再化過! 其實依家市面都有好多產品可以響化好妝之後用嘅! 不過我都好少用呢類嘢! 不過以下就有支 eye gel 想同大家分享吓。 唔知有無人留意到,響街上面啲人或者自己出咗街一段時間之後,眼下面塗得好好地嘅concealer會有裂紋呢??  其實一黎係我地對眼嘅活動所致,二黎好好可能係太乾都唔定!! 我就係時時都好dry,所以先有以下推介!! 呢支 Shishedo 嘅 eye soother 好保濕! 最方便係化咗妝之後都可以用!! (不過都要提提大家!! 為免糊妝,最好都係少量少量地塗上。 ) 有時我鼻翼位乾都用佢! 帶一支出街可以解決唔同地方乾嘅問題都唔錯啦! 但係如果大家想用埋佢做日常的 eye gel 就要睇下你嘅膚質啦! 可能後生啲就OK! 我年紀比較大!! 所以就覺得唔夠潤啦! (忽然又認老…..哈哈!!) 另外都要提一提佢去黑眼圈嘅功能。話哂佢係有講過有呢個功能嘅……但係講真,我就唔係好覺得佢有咩效啦! 不過功效嘅嘢就不係人人都一樣!!大家都不訪一試!!

Continue reading